Polityka Prywatności / Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO „SKLEPMEDICAST.PL”

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez administratora danych osobowych (Medicast sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonej pod adresem domeny www.sklepmedicast.pl (dalej zwaną Witryną) przez Medicast sp. z o.o. (dalej zwaną Sklepem Internetowym).

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji dotyczących danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Medicast sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polska 114 (60-401), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016335 posiadającą NIP: 7791033837. Podmiotami przetwarzającym dane osobowe są osoby pełniące funkcje w Zarządzie Medicast sp. z o.o., pracownicy działu sprzedaży i marketingu oraz magazynu, z którymi można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@medicast.com.pl

Możliwe do przetwarzania dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej) dzielą się na następujące rodzaje:

a)      zwykłe - np. imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, nr tel, nr IP komputera, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego;

b)      dane dotyczące zdrowia - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

Administrator Państwa danych osobowych dołoży należytej staranności, by Państwa dane osobowe były przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki okaże się niezbędny ze względu na określony cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć takich rodzajów czynności, jak: zbieranie, utrwalanie, profilowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dokonywane przez Sklep Internetowy zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oznacza profilowanie, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji danej osoby, jej zainteresowań, wiarygodności, sytuacji ekonomicznej, lokalizacji lub przemieszczania się.

Elektroniczne przetwarzanie danych osobowych może przybrać następujące formy:  

a)      Hosting;

b)      Usługa chmury;

c)       e – mail;

d)      Google (w tym Google Analytics);

e)      SalesManago – system automatyzacji marketingu

f)       WebePartners – sieć afiliacyjna

g)      IAI-Shop – platforma sklepowa w systemie SaaS

h)      automatyczne przekierowania,

i)        płatności internetowe,

j)        tagi JavaScript,

k)      dzienniki serwerowe,

l)        obrazy web beacon,

m)    Cookies.  

 

DLACZEGO PROSIMY PAŃSTWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH?

Prosimy Państwa o udostępnianie danych osobowych w celach takich, jak:

a)      kupowanie towarów przez Internet,

b)      prowadzenie indywidualnego konta użytkownika,

c)       otrzymywanie informacji na temat towarów (cele marketingowe),

d)      uczestnictwo w społecznościach internetowych, w tym korzystanie z naszych blogów oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych cele marketingowe),

e)      uczestnictwo w promocjach lub konkursach (cele marketingowe),

f)       otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o udostępnione nam informacje oraz o informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron/mediów społecznościowych/blogów (cele marketingowe),

g)      dokonywanie analizy preferencji marketingowych w celach porównawczych, statystycznych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje na okres (w zależności od podstawy przetwarzania):

a)      do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)      do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z danego stosunku prawnego, wydłużonego o 6 miesięcy.

Muszą mieć Państwo świadomość, iż poniżej wskazane dane osobowe są niezbędne do procesu rejestracji na Witrynie oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym: a)      nazwisko i imię,

b)      adres zamieszkania lub siedzibę,

c)       adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby,

d)      adres poczty elektronicznej,

e)      numer telefonu.

W określonych sytuacjach niezbędnym do dokonania zakupów może okazać się również konieczne podanie przez Klienta danych dotyczących jego stanu zdrowia.

 

JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY GROMADZIĆ? Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny (profilowanie).

 

Sklep Internetowy korzysta w ramach Witryny różnych technologii (dalej, jako „Technologie”), służących realizacji zawieranych z Klientami umów, obsługi Witryny oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Sklepu Internetowego oraz Zaufanych Partnerów. Technologia używane przez Sklep Internetowe, to w szczególności pliki cookie, local storage, monitorowanie aktywności w sieci, automatyczne przekierowania, płatności internetowe, tagi JavaScript, dzienniki serwerowe, obrazy web beacon i inne służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych. Stosowanie niektórych z tych Technologii wymaga Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych i personalizację treści marketingowych.

Sklep Internetowy zbiera w sposób automatyczny niektóre danych identyfikujących użytkowników, zwłaszcza te zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Brak zgody na gromadzenie danych przez Sklep Internetowy w ten sposób wyrażona może być jedynie poprzez opuszczenie Witryny lub zamknięcie przeglądarki (jej okna). Usunięcie zgromadzonych w ten sposób danych może zostać dokonane jedynie przez Klienta, poprzez usunięcie plików cookies.

Sklep Internetowy gromadzi zwłaszcza Dane Eksploatacyjne, przez które należy rozumieć zwłaszcza: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony napo szczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, pliki .xml i inne.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputer, tablet, telefon), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie. Z kolei stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Cookies Zaufanych Partnerów (podmiotów zewnętrznych) umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords)

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Administrator informuje, z uwagi na swój słuszny interes, iż korzystanie z usług Sklepu Internetowego musi opierać się o politykę cookies oraz Google Analytics, SalesManago, IAI-Shop. Macie oczywiście Państwo prawo braku akceptacji takiej polityki.

Sklepie Internetowy stosuje system analizy sieciowej (Google Analytics, IAI-Shop, SalesManago, Facebook), które mogą być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics, IAI-Shop i SalesManago, Facebook stosuje w tym celu pliki cookies oraz system integracji ze stroną znajdująca się pod adresem sklepmedicast.pl. Ich funkcją jest ocena korzystania użytkowników z Witryny i poprawa jakości funkcjonowania Serwisu.

Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do towarów na stronie Sklepu Internetowego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do towarów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.

Dane zbierane podczas rejestracji dokonywania zakupów.

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

a)      nazwisko i imię,

b)      adres zamawiającego,

c)       adres dostawy, jeżeli jest inny niż zamawiającego,

d)      adres poczty elektronicznej,

e)      numer telefonu,

f)       login w ramach Witryny,

g)      w określonych sytuacjach dane dotyczące zdrowia,

h)      w przypadku przedsiębiorców – NIP oraz REGON,

i)        numer rachunku bankowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

Jednakże odmowa udostępnienia danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupów. 

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Inne dane zbierane przez Sklep Internetowy

Sklep internetowy może gromadzić inne dane osobowe niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Sklepu Internetowego lub Zaufanych Partnerów, jak na przykład zdjęcia (w celu przeprowadzenia konkursu lub promocji, zgodnie z regulaminem konkursu/promocji) lub historia zakupów).

Ponadto Sklep Internetowy w zależności od wybranych ustawień w różnych serwisach społecznościowych może przetwarzać dane osobowe dotyczące działań w obrębie profilów w tych serwisach, na przykład zamieszczone / udostępnione w nich zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcia, komentarze, treści itp.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych towarów Sklepu Internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.[KW2]  W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na rodo@medicast.com.pl.

Udostępnianie Informacji – Zaufani Partnerzy

W związku z koniecznością realizacji celów, dla których gromadzone są dane osobowe, mogą one być przekazywane innym podmiotom – przedsiębiorcą i specjalistom, którzy świadczą na rzecz Sklepu Internetowego usługi lub działają w charakterze podwykonawców. Działając w pełnym zaufaniu do zasad, na jakich przetwarzane, gromadzone i chronione są dane osobowe i dane eksploatacyjne, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, określamy je mianem „Zaufanych Partnerów”.

W celu realizacji zawartych przez Państwa umów ze Sklepem Internetowym, zebrane od Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom. Pomoc Zaufanych Partnerów może okazać się niezbędna w celu wykonania wzajemnych zobowiązań Sklepu Internetowego i Państwa. Zaufanymi Partnerami, którym są udostępniane dane osobowe w celu realizacji zwartych umów są w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność pocztową, transportową, czy też świadczący usługi z zakresu pośrednictwa w realizacji płatności. Dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, mogą być przekazywane także producentom towarów, oferowanych przez Sklep Internetowy. Naszymi Zaufanymi Partnerami są między innymi: (DPD, DHL, Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Przelewy24, PayU, PayPal, Santander, oraz inne systemy płatności zintegrowane z platformą IAI-Shop). Przekazanie danych osobowych wiązać może się z koniecznością zaakceptowania obowiązujących u Zaufanych Partnerów zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych i danych eksploatacyjnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sklep Internetowy oraz podmioty trzecie, zebrane od Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom. Zaufanymi Partnerami, którym są udostępniane dane osobowe z uwagi na prawnie uzasadnione interesy są usługodawcy wspomagający Sklep Internetowy w zakresie marketingu, analizy ruchu na stronach i w Internecie, e-commerce, personalizowania ofert, treści i reklam, zachęcania do uczestnictwa w społecznościach internetowych oraz w zakresie uczestnictwa w promocjach lub konkursach. Naszymi Zaufanymi Partnerami są między innymi: Google (dane dotyczące polityki prywatności Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl;). SalesManago, TrustedShops, WebePartners, IAI-Shop, DonJoy, Aricast, Procare, Hallufix, Prim, ConVari, Comfortia. Przekazanie danych osobowych wiąże się ze związanie się obowiązujących u Zaufanych Partnerów zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem Witryny, po wyraźnym wyrażeniu przez Państwa zgody na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail, otrzyma ankietę na temat opinii dotyczącej dokonanej transakcji za pośrednictwem Witryny. W każdej chwili przysługuje Państwo uprawnienie do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w celu wyrażenia opinii, zgodę taką może cofnąć wysyłając e-mail na adres rodo@medicast.com.pl .Naszymi Zaufanymi Partnerami są między innymi: TrustedShops. Przekazanie danych osobowych wiąże się ze związanie się obowiązujących u Zaufanych Partnerów zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Państwa zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Państwa danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.  

Sklep Internetowy może przekazywać Państwa dane osobowe za granicę, w szczególności swoim dostawcą towarów, a także Google inc. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – USA, w odniesieniu do którego Komisja nie wydała decyzji o odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych. Odpowiednie standardy w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia jednak Tarcza Prywatności UE-USA. Szczegółowa lista Zaufanych Partnerów z USA, którym mogą być przekazywane Państwa dane osobowe  [●].

Środki techniczne oraz Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W trosce o poufność przekazywanych nam danych stosujemy protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera. Wydawcą certyfikatu dla Witryny, po wcześniejszym sprawdzeniu autentyczności sklepu, jest:  Unizeto Technologies S.A..

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@sklepmedicast.pl.

W każdej chwili, w odniesieniu do wszystkich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy wystosować stosowne żądanie na adres: rodo@medicast.com.pl . Powyższe uprawnienia przysługują także wtedy, gdy dane osobowe są przetwarzane mimo braku konieczności uzyskania zgody w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „UODO”). Skarga przysługuje także wtedy, gdy dane osobowe są przetwarzane mimo braku konieczności uzyskania zgody w tym zakresie.

Uprawnienie do cofnięcia zgody odnosi się również do kwestii otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną.

Z uwagi na wyrażone w niniejszej Polityce Prywatności cele, wynikające z prawnie uzasadnione interesów Sklepu Internetowego oraz Zaufanych Partnerów, a także konieczność realizacji zawartych umów, Sklep Internetowy nie będzie pytał o wyrażenie zgody na:

1.       przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji konta na Witrynie oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym,

2.       w określonych sytuacjach, co do określonych towarów, na przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji o stanie zdrowia Klientów,

3.       gromadzenie i przetwarzanie danych zbieranych w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny,

4.       w zakresie dokonywania analizy preferencji marketingowych w celach porównawczych i statystycznych,

Niemniej, także w tym zakresie przysługują Państwu uprawnienia do złożenia skargi na UODO, jak i do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo, na zasadach omówionych wyżej. W odniesieniu do danych zbieranych w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny, istnieje możliwość samodzielnego ich usunięcia z urządzenia końcowego Klienta, na przykład poprzez usunięcie plików cookies (szerzej o danych zbieranych automatycznie przeczytać można <tutaj[p5] >).

Z uwagi na zakres i cel przetwarzani danych osobowych przez Administratora, Sklep Internetowy będzie pytał o wyrażenie zgody na:

1.       otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną,

2.       przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu  otrzymywania spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam,

3.      przetwarzanie danych osobowych w zakresie uczestnictwa w społecznościach internetowych, w tym korzystanie z blogów Administratora oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych;

4.        przetwarzanie danych osobowych i ich Zaufanym Partnerom w celu otrzymania ankiety dotyczącej opinii o Witrynie i Sklepie Internetowym,  

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem: rodo@medicast.com.pl

Aktualizacja danych

W celu jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych oraz dbałości o ich aktualność Sklep Internetowy prosi Państwa o zwracanie uwagi, czy przekazane przez Państwa dane osobowe pozostają aktualne. W przypadku stwierdzenia, iż przekazane dane osobowe nie są aktualne, Sklep Internetowy prosi o aktualizację danych osobowych, poprzez przesłanie zaktualizowanej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych na adres: rodo@medicast.com.pl

Drogi użytkowniku !

Na naszych stronach używamy Technologii takich jak: pliki cookie, local storage, Technologii monitorujące aktywności w sieci i inne służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych, w celu zawierania i wykonywania umów, personalizowania ofert, treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie, zachęcania do uczestnictwa w społecznościach internetowych oraz w zakresie uczestnictwa w promocjach lub konkursach. Stosowanie tych Technologii wymaga Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych i personalizację treści marketingowych. Czym są dane osobowe. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np.: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony napo szczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje, a w przypadku zarejestrowania się na naszych serwisach lub dokonania zakupów, imię, nazwisko, dane profili na portalach społecznościowych, adres zamieszkania lub dostawy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres e-mail, login Twojego konta na naszym portalu. Jak możesz wyrazić zgodę? Klikając przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez naszych Zaufanych Partnerów, Twoich danych osobowych gromadzonych przez Technologie stosowane w Serwisach przez Medicast sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Zaufanych Partnerów w celach marketingowych, e-commerce, analityczną, sprzedażową, personalizowania ofert, treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie, zachęcania do uczestnictwa w społecznościach internetowych oraz w zakresie uczestnictwa w promocjach lub konkursach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych (wychodząc z serwisu lub zamykając strony). W dowolnym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie przechodząc na naszą stronę Polityki Prywatności. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażania zgody znajdziesz w Polityce Prywatności. Informujemy także, że poprzez korzystanie z tej strony i serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania lub przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych Technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych przez Medicast sp. z o.o. oraz Zaufanych Partnerów. Administratorzy. Administratorami Twoich danych osobowych będzie Medicast sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polskiej 114, 60-401 Poznań (NIP: 7791033837, KRS: 0000016335, REGON: 630584737) – a także nasi Zaufani Partnerzy czyli przedsiębiorcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy w szczególności w zakresie dostawy usług i oprogramowania związanego z działalnością marketingową, e-commerce, analityczną oraz sprzedażową. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w tym miejscu i zdecydować, którym z nich chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Przekazywanie danych. Twoje dane będą przetwarzać Medicast sp. z o.o. i Zaufani Partnerzy, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Medicast sp. z o.o. lub Zaufanych Partnerów. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z dostawcą towarów (producentem oferowanych przez Medicast sp. z o.o. produktów), podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. kurier, który dowiezie nasze produkty). Dzięki temu możemy lepiej wykonywać naszą pracę. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku. Medicast sp. z o.o. może przekazywać Twoje dane osobowe za granicę, w szczególności swoim dostawcą towarów. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – USA, w odniesieniu do którego Komisja nie wydała decyzji o odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych. Odpowiednie standardy w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia jednak Tarcza Prywatności UE-USA. Szczegółowa lista Zaufanych Partnerów z USA, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe znajduje się tutaj . Twoje uprawnienia. Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pod tym adresemznajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień. Podstawa i cel przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

  • 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to w przypadku Medicast sp. z o.o. zakupy produktów, jakie dokonujesz za pośrednictwem naszych serwisów. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę sprzedaży, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci Twoich produktów.
  • 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji naszych usług (np. jeśli oglądasz nasze kortezy na staw skokowy, to będziemy informowali o wyrobach medycznych i innych produktach, które pomogą Ci w leczeniu, profilaktyce lub zastąpieniu funkcji tego stawu), zachęcania do uczestnictwa w społecznościach internetowych oraz w zakresie uczestnictwa w promocjach lub konkursach
  • 3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Zaufani Partnerzy) oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc dopasować ofertę do Twoich potrzeb i preferencji, reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.
Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawnień zobowiązań podatkowych przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

zgadzam się
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel